Kancelaria adwokacka Poznań

Główna siedziba

ul. Nowowiejskiego 25/3
61-732 Poznań
tel. (061) 853 31 86
fax (061) 853 31 89
email: kancelaria@zywiecki.com.pl

Mapa dojazdu

 

Filia Kancelarii
w Kościanie

Plac Niezłomnych 8 (parter)
64-000 Kościan
nr tel/fax. (065) 511 09 18
godz. 10.00-16.00

Mapa dojazdu


Kancelaria Adwokacka Pawła Żywieckiego.


Porady prawne w Poznaniu, Kościanie i Wielkopolsce. Witamy!

 

prawnik Poznań - Paweł Żywiecki
Oferujemy usługi dla klientów z zakresu:

Porady prawne dla przedsiębiorców w Poznaniu i Wielkopolsce:


Bieżąca obsługa prawna, porady prawne
Oferujemy fachowe porady na temat praw i obowiązków przedsiębiorców, udzielamy konsultacji w zakresie działalności gospodarczej w świetle prawa - na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych. Doradzamy m.in. w w kwestiach zasad prowadzenia działalności gospodarczej w świetle prawa unijnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.

Windykacja należności pieniężnych
Jako kancelaria adwokacka występujemy w imieniu klientów w toku postępowania zmierzającego do wyegzekwowania ich praw majątkowych oraz reprezentujemy ich na wszystkich etapach procedury windykacyjnej , dochodząc należności na drodze polubownej, a następnie sądowej. Udzielamy także porad pozwalających zabezpieczyć się przed nieuczciwością lub niewypłacalnością kontrahentów.

Prawo administracyjne i podatkowe
Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych. Oferujemy także pomoc w kwestii odwołań od decyzji organów administracyjnych. Ponadto obsługujemy podmioty administracji samorządowej oraz procesy inwestycyjne w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo spółek handlowych
Udzielamy wszelkich porad na temat podstaw prawnych zakładania i organizacji spółek, rejestracji działalności gospodarczej, przepisów prawnych dotyczących specyfiki różnych typów spółek. Oferujemy porady prawne w kwestiach działalności zarządu, a także procedur związanych z łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek i zapwniamy konsultacje prawne w zakresie innych zagadnień zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Porady prawne dla klientów indywidualnych z Poznania i Wielkopolski:


Prawo rodzinne i spadkowe

Nasi klienci mogą uzyskać wszelkie porady prawne na temat takich zagadnień jak zasady dziedziczenia, czy formy testamentu oraz udzielamy pomocy w dochodzeniu roszczeń spadkowych. Prawnik opiekujący się sprawą zachowuje pełną dyskrecję. Zapewniamy także konsultacje w zakresie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasi prawnicy oferują swoje usługi w sprawach o separację lub rozwód, a także unieważnienie małżeństwa, pomagamy w sprawach o uzyskanie alimentów, ustalenie ojcostwa.

Odszkodowania

Oferujemy konsultacje i pomoc w kwestiach dochodzenia odszkodowań powypadkowych oraz odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Udzielamy porad w kwestiach zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.

Prawo karne

Udzielamy porad z zakresu problematyki prawa karnego, zarówno ofiarom przestępstwa jak i osobom, którym postawiono zarzut jego popełnienia, a także świadkom w procesach karnych. Nasi adwokaci zapewniają informacje na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, przebiegu postępowania karnego, praw i obowiązków oskarżonego, a także kosztów sądowych.

Porady prawne

Udzielamy wszelkich porad prawnych zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, finansowego, a także prawa unijnego. Pomagamy w przygotowaniu pozwów, umów, a także pism procesowych.

Prawo administracyjne i podatkowe

Reprezentujemy klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz NSA. Pomagamy w sporządzaniu podań, odwołań i innych pism do organów administracji rządowej i samorządowej i udzielamy stosownych porad w tym zakresie.

Nasza kancelaria udziela porad z zakresu prawa pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń oraz BHP. Zajmujemy się takimi kwestiami jak rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę, sprawami wynagrodzeń za pracę i inne świadczenia.Zapewniamy porady prawne dla osób zatrudnionych w branży HR, pracowników działu kadr, pracodawców i pracowników.

Postępowanie egzekucyjne

Udzielamy informacji na temat szczegółów postępowania windykacyjnego, a także praw wierzycieli i dłużników. Zapewniamy również porady w takich sprawach jak badanie legalności działań komornika czy wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego.