Adwokat Paweł Żywiecki na Nowowiejskiego

Paweł Żywiecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest członkiem Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu i działa charytatywnie w klubie Rotary Poznań-Starówka.
Paweł Żywiecki specjalizuje się w pełnej obsłudze prawnej, w szczególności procesowej, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria adwokacka Pawła Żywieckiego opiera swoją pracę o następujące zasady działania:

  • lojalność,
  • rzetelność,
  • uczciwość,
  • profesjonalizm i pełne zaangażowanie,
  • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania,
  • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego),
  • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej, chronione przepisami prawa.