Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji. Poniżej znajdą Państwo podstawowy katalog spraw prowadzonych przez kancelarię:

Sprawy o odszkodowanie

  • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi
  • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem
  • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej
  • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
  • inne sprawy odszkodowawcze