Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji. Poniżej znajdą Państwo podstawowy katalog spraw prowadzonych przez kancelarię:

Prawo administracyjne i podatkowe

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
  • odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości roszczeń