Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji. Poniżej znajdą Państwo podstawowy katalog spraw prowadzonych przez kancelarię:

Prawo karne

  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • sprawy o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie