Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji. Poniżej znajdą Państwo podstawowy katalog spraw prowadzonych przez kancelarię:

Prawo pracy

  • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych)
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

Ubezpieczenia społeczne

  • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń