Zasady ustalania wynagrodzenia

Za bieżącą obsługę prawną i przedsądowe czynności windykacyjne

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez strony; ryczałt obejmuje ustaloną w umowie liczbę godzin, w trakcie której kancelaria świadczyć będzie pomoc prawną na rzecz klienta; w przypadku przekroczenia ustalonej liczby godzin rozliczenia stron dokonywane są w oparciu o ustaloną stawkę godzinową.

Za prowadzenie spraw sądowych

Honorarium adwokackie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy.

Forma płatności

Płatności dokonywane są na podstawie faktur VAT, wystawianych przez kancelarię ostatniego dnia miesiąca lub
w innym terminie uzgodnionym przez strony.